Oplever du høj medarbejderafgang?

Oplever du, at flere medarbejdere end normalt vælger at forlade virksomheden? 

Det kan skyldes dårlig trivsel på arbejdspladsen, interne forandringer i virksomheden eller manglende motivation hos medarbejderne. Uanset årsagerne har medarbejderafgangen store konsekvenser.

Medarbejderne tager ofte værdifuld viden med sig, når de forlader virksomheden, og du skal bruge ressourcer på at finde nye kvalificerede medarbejdere.

Konsekvenser er, at du:

  • får øgede omkostninger til rekruttering
  • oplever nedsat produktiviteten i en periode
  • får ekstra udgifter til oplæring og uddannelse

Kend medarbejdernes loyalitet og forebyg medarbejderafgang

Employee Study sikrer dig løbende viden om medarbejderne tilfredshed og loyalitet, så du kan arbejde proaktivt på at forebygge medarbejderafgang.

Du fastholder medarbejderne ved at sikre, at årsagerne til deres utilfredshed og illoyalitet bliver opdaget og håndteret i tide.

Vores løsninger

Få overblik over vores løsninger.

 

Kundecases

Se vores kundecases og udtalelser.

 

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.