Oplever du stigende sygefravær?

Oplever du, at flere medarbejdere end normalt melder sig syge? Så er der god grund til at se nærmere på årsagerne til sygemeldingerne.

Der kan selvfølgelig være tale om et uheldigt sammenfald af sygdom hos forskellige medarbejdere. Ofte er der dog en sammenhæng mellem stigende sygefravær og manglende trivsel på arbejdspladsen.

Utilfredsheden blandt medarbejderne fører til flere sygedage, lavere produktivitet og måske endda illoyal adfærd overfor virksomheden.

Konsekvenserne er, at du

  • risikerer at modtage opsigelser fra medarbejdere
  • får ekstra omkostninger til oplæring og rekruttering
  • har svært ved at tiltrække nye medarbejdere

Afdæk årsagerne og reducér sygefraværet

Employee Study sikrer dig løbende viden om medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Det giver dig mulighed for at afdække eventuelle årsager til manglende trivsel på arbejdspladsen.

Med en målrettet indsats kan du sikre, at årsagerne bliver håndteret, inden de resulterer i sygemeldinger og i værste fald opsigelser fra medarbejderne.

Vores løsninger

Få overblik over vores løsninger.

 

Kundecases

Se vores kundecases og udtalelser.

 

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.