Oplever du utilfredshed hos kunderne?

Modtager Kundeservice et stigende antal klager fra kunder, som er utilfredse med virksomheden?

Kunderne oplever måske en mangelfuld og langsom service, når de henvender sig for at få rådgivning eller svar på aktuelle spørgsmål.

En af årsagerne kan være, at dine medarbejdere ikke har det nødvendige overblik over kundernes situation og historik og derfor bruger unødigt lang tid på at betjene kunderne.

Konsekvenser er, at du:

  • har unødigt høje omkostninger til service
  • modtager opsigelser fra utilfredse kunder
  • risikerer at få negativ omtale i markedet

Styrk serviceniveauet med den rette kundeviden

Welcome Study sikrer dig relevant viden om kundernes forventninger og behov allerede fra starten af samarbejdet. Det skaber de bedste forudsætninger for effektiv service og tilfredse kunder.

Customer Study giver mulighed for at følge udviklingen i kundernes tilfredshed, loyalitet, historik og forventninger til samarbejdet. Det er vigtig viden for at kunne opretholde et højt serviceniveau.

Exit Study giver dig viden om de kunder, som vælger at afbryde samarbejdet med virksomheden. Du får værdifulde input til, hvordan du kan styrke servicen og kommunikationen med kunderne fremadrettet.

En hurtigere og mere målrettet service skaber øget tilfredshed hos kunderne og grundlag for langvarige kunderelationer og mersalg.

Vores løsninger

Få overblik over vores løsninger.

 

Kundecases

Se vores kundecases og udtalelser.

 

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.