Nasdaq OMX

NasdaqSituation

Nasdaq OMX København, også kendt som Københavns Fondsbørs, har gennem de seneste år oplevet en stigende konkurrence. Virksomheden har bevæget sig fra at være en monopol indenfor børshandel til at være en salgsorienteret virksomhed, der konkurrerer på lige fod med andre børser. Det er derfor blevet vigtigere end nogensinde at have fokus på at skabe loyale kunder.

- Vi er en del af en stor international virksomhed, som er siloopdelt. Lokalt arbejder vi siloopdelt i en matrixorganisation, og derfor er det endnu vigtigere at samarbejde på tværs og udnytte viden om vores kunder, så vi kan skabe øget kundefokus og -loyalitet.
Maria Frandsen, HR Director

Løsning

Nasdaq har derfor valgt at sætte kundefokus på den interne agenda i samarbejde med Loyalty Group. I første omgang har Loyalty Group gennemført en workshop for medarbejderne for skabe fælles fokus på kunderne og inspirere til konkrete indsatser, som kan styrke kundeloyaliteten.

Loyalty Group har efterfølgende afholdt en videokonference for Nasdaqs ledere og specialister i en række lande med fokus på at synliggøre det forretningsmæssige udbytte af en øget kundeloyalitet. Lederne havde rig mulighed for at udveksle erfaringer og stille uddybende spørgsmål til Loyalty Group undervejs.

- Loyalty Group vigtigste opgave har været at slå værdien af en øget kundeloyalitet fast for både ledelse og medarbejdere. Ledelsen skulle kunne se det forretningsmæssige udbytte og medarbejderne skulle motiveres til at sætte kunderne i centrum.
Maria Frandsen, HR Director

Resultat

Tilbagemeldingerne fra både Nasdaqs medarbejdere og ledelse har været meget positive. Loyalty Group har bidraget til at skabe en fælles forståelse for værdien af loyale kunder og givet inspiration til konkrete tiltag, som kan implementeres uden store omkostninger. Det øgede kundefokus på tværs af virksomheden betyder, at Nasdaq er bedre rustet til at holde på kunderne i et konkurrencepræget marked.   

- Vi har været meget glade for den inspiration og rådgivning, Loyalty Group har givet os i processen. Både medarbejdere og ledelse er blevet klædt på til en af de vigtigste opgave, vi står overfor som virksomhed: At fastholde og styrke relationen til vores eksisterende kunder.
Maria Frandsen, HR Director

Få mere af vide

Kontakt Loyalty Group på telefon 70252627 eller e-mail info@loyaltygroup.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan vi skaber værdi for vores kunder.

Du kan også downloade vores gratis white papers for at få mere inspiration til arbejdet med kundeorientering.