Nycomed


Situation

Nycomed

Nycomed er blandt de største leverandører af lægemidler og mærkevarer til apoteker i Danmark. Der har i Medicinalbranchen været et øget fokus på at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvor viden og kompetence er i høj kurs. Nycomed ønskede at gennemføre et projekt, som skulle skabe øget medarbejderloyalitet for at sikre fastholdelse og udvikling af medarbejderressourcerne.
Loyalty Group blev valgt som samarbejdspartner, efter ledelsen i Nycomed havde været i tæt dialog med en række konsulentvirksomheder omkring etablering af målinger og efterfølgende udviklingstiltag.

- Vi ønskede at gennemføre løbende klimamålinger i salgs-og marketingafdelingerne for at følge udviklingen. Målet var at få faktuel viden , som kunne danne grundlag for en forbedring af medarbejdernes opfattelse af virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.
HR Manager Nikolaj Knudtzon

Løsning

Fokus blev lagt på at skabe en klar forståelse for sammenhængen mellem loyalitet og innovation og deres indflydelse på medarbejdernes præstation i det daglige arbejde. Det afklarende arbejde blev gennemført i tæt samarbejde med nøje udvalgte medarbejdere og faglige repræsentanter for at sikre optimalt accept i organisationen. De forskellige undersøgelser blev gennemført via webbaserede spørgeskemaer og analyseresultaterne blev præsenteret og diskuteret på flere organisatoriske niveauer.

- Loyalty Group blev valgt som vores samarbejdspartner, fordi de kunne tilbyde målinger af både loyalitet og innovationsevne . Det interessante ved Loyalty Groups Loyalitetsregnskab og Innovationsanalyse er, at de giver helt nye vinkler og viden.
Personaledirektør Torben Oxfeldt   

Resultat

Resultatet af samarbejdet og Nycomeds målrettede arbejde kan aflæses på flere punkter.
Organisationens opbakning til projektet var meget stort og sikrede svarprocenter på over 90%. Medarbejderloyaliteten er steget markant. Siden den første måling er antallet af loyale medarbejdere steget med 24 % og antallet af illoyale medarbejdere er reduceret med hele 56 %.

- Det langvarige samarbejde med Loyalty Group har sikret os et indarbejdet værktøj, der har en stor accept i hele organisationen. Resultaterne fra de gennemførte undersøgelser anvendes direkte i en række løbende aktiviteter og danner derfor grundlaget for væsentlige beslutninger i den daglige drift.
HR Manager Nikolaj Knudtzon

Få mere af vide

Kontakt Loyalty Group på telefon 70252627 eller e-mail info@loyaltygroup.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan vi skaber værdi for vores kunder.

Du kan også downloade vores gratis white papers for at få mere inspiration til arbejdet med kundeorientering.