Udtalelser fra deltagere

Her har vi samlet en række udtalelser fra nogle af deltagerne på vores arrangementer.

Arrangementer

- Det var meget givtigt at deltage på Loyalty Groups seminar om Customer Journey Mapping og høre cases og tips til at strukturere vores arbejde med kunderejsen. Indlæggene på dagen var generelt utrolig inspirerende og operationelle i forhold til, hvordan man kan konkret kan gribe arbejdet an. Jeg fik brugbare værktøjer med hjem, som vi glæder os til at kaste os over i forhold til vores arbejde med at optimere kunderejsen. Hvis vi ikke kan klare arbejdet selv ved vi, at vi kan hente hjælp hos Loyalty Group i forhold til både strukturering og proces. 
Lise-Lotte Pointinger, CRM Campaign Manager, Boxer TV

- Jeg kendte til NPS i forvejen, men det er altid spændende at høre andre virksomheders erfaringer. Casene var interessante og fik mig til at reflektere over, hvordan vi selv arbejder med metoden. Jeg fik indtryk af, at Loyalty Group arbejder nuanceret med og har en forretningsmæssig tilgang til metoden. Jeg kunne især nikke genkendende til pointen om, at NPS ikke kan stå alene men blot er én del af den indsigt, man bør have i sine kunder. Jeg fik indfriet mine forventninger til dagen og vil helt sikkert være interesseret i at deltage på et af Loyalty Groups arrangementer igen.  
Gitte Thulstrup, Research Manager, VELUX A/S 

- Loyalty Groups morgenmøde levede fuldtud op til mine forventninger. Jeg har været til mange af den type arrangementer, og timing er altafgørende. Loyalty Group havde planlagt et perfekt forløb og leverede på kort tid den inspiration og de aha-oplevelser, jeg var kommet efter. Min nysgerrighed blev vækket, og jeg fik lyst til at høre endnu mere om emnerne. Jeg vil derfor helt sikkert være interesseret i at deltage på flere af Loyalty Groups arrangementer i fremtiden.
Thomas Toft , KAM & Supervisor, Falck Danmark A/S

- Seminaret var meget inspirerende og satte tanker i gang omkring, hvordan vi kan skabe en endnu tættere kontakt til vores kunder. Loyalty Group præsenterede konkrete og brugbare modeller, som vi kan overføre direkte til vores egen situation. Jeg blev især inspireret af deres tanker omkring, hvordan man kan sætte kunderne i centrum og arbejde med at skabe kundeloyalitet i praksis. Vi har fået blod på tanden i forhold til et fremtidigt samarbejde og vil bestemt deltage Loyalty Groups fremtidige seminarer.
Søren Heissel, CRM & Sales Manger, Kuwait Petroleum

- Jeg synes, at seminaret behandlede kundeafgang rigtig godt og formåede at koble teori og praksis. Jeg fik et godt overblik over, hvad man som virksomhed skal forholde sig til, når kunderne forlader forretningen. Det er vigtigt at analysere årsagerne til kundeafgangen og samtidig forholde sig til, hvilke kunder, der er værd at holde fast på - og hvilke, man bør sige farvel til. Jeg fik konkrete input til håndtering af kundeafgang, som jeg kan anvende til at styrke vores egne processer og kommunikation med kunderne.
Lars Bøje Jepsen, CRM-manager, Øresundsbro Konsortiet

- Det var et super godt arrangement, som langt oversteg mine forventninger. Jeg fik en masse konkrete input, som jeg kunne relatere til vores egen situation og bruge i den daglige kontakt med kunderne. Jeg fik slået fast, at fokus på kundeoplevelser er vejen frem. Kunderne skal tænke positivt tilbage på os og have lyst til at dele deres oplevelser med andre. Det er et at de vigtigste budskaber, som jeg har taget med mig hjem fra dagen. Jeg er i den grad blevet inspireret og vil gøre mit for at komme til jeres arrangementer fremover.
Rokhsareh Yazdanyar, partneransvarlig, Lån & Spar Bank

- Jeg synes, at det var et rigtig godt arrangement med nogle super kompetente talere. De formåede at sætte kundeoplevelser i perspektiv og underbyggede deres argumenter med relevante fakta. Jeg fik genopfrisket vigtigheden af at lytte til de medarbejdere, som er i kontakt med kunderne i hverdagen. Det var inspirerende at få input fra virksomheder, som ikke bare taler om at skabe ecxellente kundeoplevelser, men rent faktisk gør det! Jeg vil helt sikkert holde øje med arrangementer fra Loyalty Group fremover.
Susan Thorslev, kunderådgiver, Skandia

- Som deltager på seminaret "Kurs mod øget kundeorientering" formåede Loyalty Group endnu engang at overstige mine forventninger. Spændende, at det var lykkedes Loyalty Group at finde to store danske virksomheder som ikke blot taler om de har fokus på kunden, men som reelt har gjort noget ved det. Og som villigt indviede os i deres respektive rejser, på godt og ondt. Et virkelig godt seminar hvorfra jeg fik megen inspiration med hjem. Jeg kommer helt sikkert at deltage på Loyalty Groups seminarer en anden gang, og kan varmt anbefale andre at gøre det samme.
Helle Færch, CSI Specialist, Mercedes-Benz

- Jeg synes, det er positivt, at konferencen er baseret på cases, hvor man får et indblik i, hvordan andre virksomheder arbejder med kundeloyalitet. Det er inspirerende at høre, hvordan man motiverer medarbejderne til at give kunderne en god oplevelse, som gør, at de kommer igen.
Anne Marie Bindzus, salgschef, KMD

- Der var mange interessante foredragsholdere, som gjorde mig opmærksom på nogle ting i forhold til vores egen håndtering af kunderne og har inspireret mig til at gå hjem og gøre noget ved det. Det har været rigtig interessant og udbytterigt for mig. Rammerne for dagen har været helt fantastiske og faktisk overgået mine forventninger. Det har været nogle rigtig kompetente mennesker, som jeg har oplevet i dag, og kompetencer er lig med høj faglighed i min bog. Jeg kan ikke sætte en finger på noget af det, jeg har oplevet i dag. Det er ikke sidste gang, jeg deltager på et arrangement fra Loyalty Group.
Bo Rasmussen, Business Unit Director, Bisnode

- Der har været nogle meget spændende talere med et højt fagligt niveau, så jeg har bestemt fået god inspiration med hjem - både til hvad, der skal gøres, og hvad, der ikke skal gøres. Et gennemgående budskab, som jeg har fået med hjem, er, at det at skabe en unik kundeoplevelse ikke ligger i de store armbevægelser, men i mindre ting, som man kan gøre i det daglige.
Peter Holm Bergendorff, Vicedirektør, Marketing, Skandia

- Loyalty Groups seminar levede fuldt ud op til mine forventninger - også i forhold til andre seminarer, som jeg har deltaget på. Jeg kunne spejle mig talerne på dagen og fik konkret inspiration til, hvordan vi skal gribe arbejdet med kundeorientering an. Det er et forholdsvist nyt område for os, og det var meget lærerigt at høre virksomheder, som har stået i samme situation, fortælle om deres erfaringer og tiltag. Jeg er derfor blevet stor fortaler for Loyalty Groups seminarer.
Maya Lander Gornitzka, markedsansvarlig, bolig:net

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet