Philip Kotler sætter fokus på kundeorientering

I sidste måned udkom Philip Kotlers nye bog "Marketing 3.0". Som titlen antyder, er det marketingguruens bud på nødvendige fornyelser og overvejelser indenfor disciplinen marketing. De velkendte 4 P´er (Price, Place, Product og Promotion) får nu selskab et nyt "P" for PEOPLE!

Der er for så vidt ikke noget nyt eller banebrydende i, at mennesket, kunden, skal sættes i centrum, men det er glædeligt at høre det fra en af fagets guruer. Det kan måske åbne øjnene for nogen af de marketingfolk, som stadig arbejder ud fra de gamle marketingdyder og udelukkende har fokus på at øge kendskabet til produktet og sælge så meget som muligt.

Virksomheder skal sætte kunderne i centrum

Det bliver stadig mere vigtigt, at virksomhederne kender sine kunder, så de er i stand til at fokusere på de rigtige kunder, målrette servicen og fastholde kunderne over længere tid. Det er blandt andet nogle af de råd, som Philip Kotler giver videre i sin nye bog.

Philip Kotler lægger i bogen også vægt på, at Marketing fremover skal arbejde både for samfundet og profitten, og det kan man kun give ham ret i. Virksomheder skal generelt have mere fokus på samfundet, som er grundlaget for enhver virksomheds eksistens og profit.

Endelig benytter Philip Kotler også sin nye bog til at opfordre Marketing til at anvende de mange nye kanaler, herunder især de sociale medier, som har gjort det nemmere for virksomheder og kunder at finde fælles fodfæste.

Philip Kotlers nye grundsætninger til den moderne virksomhed:

  1. Elsk dine kunder, respekter dine konkurrenter.
  2. Vær lydhør over for forandringer, vær parat til forvandling.
  3. Vogt over dit navn. Vis tydeligt, hvem du er
  4. Kunder er forskellige- henvend dig først til dem, som kan få størst gavn af dig
  5. Tilbyd altid en god pakke til en rimelig pris
  6. Gør dig selv tilgængelig, udbred de gode nyheder
  7. Sørg for at skaffe dig kunder og for at beholde og dyrke dem
  8. Uanset hvad dit forretningsområde er, er du en servicevirksomhed
  9. Sørg altid for at videreudvikle din forretningsproces m.h.t. kvalitet, pris og levering
  10. Sørg for at indsamle relevante informationer, men træf din endelige beslutning med omtanke

Basal men vigtig viden

De 10 grundsætninger virker måske som basal viden, men det har stor betydning, når ord som "elsk dine kunder", "kunder er forskellige" og "sørg for at skaffe dig kunder for at beholde og dyrke dem" kommer direkte fra marketingguruen. Philip Kotler er vellæst på alverdens handelshøjskoler, og man kan kun glæde sig over, at fremtidens marketingfolk nu træder ind i erhvervslivet med kunden i fokus.

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet