Dialogkonference 2011: Analyse er hjørnestenen i øget kundeværdi og ROMI

Med 440 deltagere var Dialogkonferencen i Strømstad i år større end nogensinde. Loyalty Group deltog både som sponsor og som indlægsholder med Mikkel Korntved på talerstolen. Budskaberne på konferencen var klare: Nøglen til øget kundeværdi og ROMI ligger i den rigtige viden om kunderne.

3 dages tætpakket program med toneangivende talere fra Skandinavien, Storbritannien og USA havde fagligt fokus på målretning, relevans og værdi som den røde tråd. Men hvor skal den øgede målretning, relevans og oplevede kundeværdi komme fra? Her var indlægsholderne gennemgående enige om, at virksomhederne bør styrke deres viden om kunderne gennem mere målrettet analyse. Samtidig bør de i højere grad benytte digitale værktøjer og platforme til at interagere med kunderne.

Faktuel og aktuel kundeviden er nøglen

Selv om der på tværs af indlægsholderne var forskellige indgangsvinkler, så var der enighed omkring, at analyse og viden om kunderne skal styre retning og indhold i den daglige dialog med kunderne. Målet er klart. Virksomhederne skal ikke gennemføre analyser for analysernes skyld, men fordi den rigtige, faktuelle og opdaterede viden om kunderne giver mulighed for at segmentere effektivt og målrette kommunikationen helt ned på et 1:1 niveau. Dette betyder, at kunderne oplever øget værdi og relevans, og leder naturligt til en mere effektiv marketingindsats og dermed også øget værdi og return-on-investment.

Analysebaseret kreativitet

Dette betyder dog ikke, at det kreative element skal elimineres til fordel for en 100 % datadrevet kundedialog. Tværtimod, så er det vigtigt at tænke på kundedata og analyse som værktøjer, der kan og skal udfordre, inspirere og nære den kreative proces. Som en af talerne, Edward Weatherall fra britiske IDM (Institute of Direct and Digital Marketing), forklarede, så er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem enten analyse eller kreativitet, men at integrere analysen i den kreative proces.

De kommende år må vise om virksomhederne gør alvor af truslen og lader analyse og kundedata spille en større rolle i de beslutninger, der træffes i de afdelinger, der er i direkte berøring med kunderne - og om dette vil have den ønskede målbare effekt.

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet