Større omsætning og højere kundeloyalitet er i fokus

Kilde: CMO Index 14

Hvad er de vigtigste mål for Marketing? Hvor ligger de største udfordringer? Og følger budgetterne med? Det er nogle af de spørgsmål, som CMO Index 14 giver dig svar på.

Et af de optimistiske signaler i CMO Index 14 er, at et klart flertal i marketingfunktionerne forventer stigende eller uændrede budgetter for 2014 sammenlignet med 2013 (figur 1). Lad os se pa tallene:

  • Knap 40 % forventer stigende budgetter
  • Heraf tror de 15 %, at budgettet for 2014 vil være 11 % større eller derover
  • 32 % forventer, at budgetterne forbliver uændrede.

Samlet er der en klar overvægt til uændrede eller stigende budgetter, og det er vel ikke så ringe efter nogle år i skyggen af en krise, som måske er ved at løsne sit greb.

CMO Index 2014 - Budgetudvikling
Figur 1: Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at budgettet for 2014 vil udvikle sig?

Marketing skal stadig øge omsætningen

Det vigtigste mål for de marketingansvarlige er fortsat at øge omsætningen (figur 2). Denne parameter har været støt stigende siden 2011, hvor blot 43 % pegede på øget omsætning som det vigtigste mål.

I 2012 og 2013 var tallene henholdsvis 45 % og 52 %, og i CMO Index 2014 er tallet nået op pa 56,1%.  Tallene bliver understreget af, at næsten halvdelen (49 %) har det som en af de vigtigste interne indsatser at styrke samarbejdet og koordineringen mellem Marketing og Salg.

CMO Index 2014 - Marketingmål
Figur 2: Hvad er dine 3 vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder?

Effektmåling er den største udfordring

Der er ingen tvivl om, at de målbare effekter har primært fokus. Marketing skal være med til at styrke kerneforretningen på en klar og direkte måde - og den hedder "salg".

Der er dog stadig en udfordring med præcist at dokumentere, hvordan og hvor meget marketingaktiviteterne er med til at styrke salget. Næsten 60 % (59,9 %), at deres største udfordring netop er "påvisning/måling af effekten af marketingaktiviteterne (figur 3).

CMO Index 2014 - Udfordringer
Figur 3: Hvad er efter din mening de 3 vigtigste udfordringer for marketingafdelingen?

Kundeloyalitet er et af de vigtigste mål

Målet om at øge kundeloyaliteten er blevet stadig vigtigere siden 2011, og det er nu det næst-vigtigste mål for de marketingansvarlige. Næsten en tredjedel (32,8 %) har "Øge kundeloyaliteten" som et af de 3 vigtigste mål inden for de næste 12 måneder (figur 2).

Nå dine mål for effektmåling og kundeloyalitet

Loyalty Group kan både hjælpe dig med at nå dine mål for kundeloyalitet og måle effekten af dine marketingaktiviteter. Kontakt os på telefon 70252627 for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig videre. 

Du kan også bestille rapporten fra CMO Index 14 gratis, hvis du ønsker at dybere ned i de marketingansvarliges udfordringer, indsatser og mål i 2014.

 

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet