Vi klæder forhandlere på til mødet med kunderne

Stadigt flere virksomheder vælger at samarbejde med Loyalty Group omkring motivation og uddannelse af de medarbejdere, som møder kunderne i hverdagen.

Fundamentet for loyale kunder er engagerede og loyale medarbejdere, og derfor er det også en positiv tendens, at flere virksomheder vælger at inddrage medarbejderne i arbejdet med at skabe loyale og profitable kunder.

Medarbejderne skal forstå værdien af en god kundeoplevelse

Medarbejderne har afgørende betydning for, hvordan kunderne opfatter virksomheden, og det er derfor vigtigt, at de er klædt ordentligt på til at møde kunderne. Loyalty Group deltager blandt andet på forhandlerseminarer, hvor medarbejderne bliver motiveret og rådgivet omkring, hvordan de kan bruge viden om kunderne aktivt til at skabe bedre resultater i hverdagen. Vi har afholdt forhandlerseminarer med blandt andre Peugeot, Opel, BMW og Bianco Sko. Mikkel Korntved, adm. direktør i Loyalty Groups siger om udviklingen:

"Flere undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem kunde- og medarbejderloyalitet. Det er derfor afgørende, at vi får involveret medarbejderne og tydeliggjort at arbejdet med at skabe loyale kunder har værdi - også for dem i deres hverdag."

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet