Unity Technologies vil styrke kundefastholdelsen

Unity Technologies har startet et samarbejde med Loyalty Group, som skal sikre øget kundefastholdelse og mersalg  gennem en styrkelse af kunderelationerne.

Unity Technologies er en global IT-virksomhed, hvis forretning Unity Technologieser bygget op omkring licens- og abonnementskunder. Samarbejdet med Loyalty Group skal sikre, at kunderne gentegner deres abonnement, fornyer deres licenser hurtigere og køber mere fremadrettet. Samtidig vil Unity Technologies i højere grad betragtes som en partner i kundeforholdet og ikke blot som en leverandør af kundens udviklingsplatform.

- Vi startede ud med et mål om at fastholde vores abonnementskunder gennem en optimering af kommunikationen. I dialogen med Loyalty Group og i deres udregning og beskrivelse af vores business case blev det dog tydeligt, at det gav mening at brede fokus ud til hele vores forretning, siger Dorthe Hietala, marketingdirektør i Unity Technologies.

Fra kortlægning af kontaktpunkter til konkrete anbefalinger

Loyalty Group har bidraget til at skabe et detaljeret overblik over kundernes rejse gennem deres livscyklus ved at udarbejde en Customer Journey Mapping. Arbejdet er sket på basis af input fra relevante nøglepersoner på tværs af organisationen.

Loyalty Group har beskrevet kundernes følelser, forventninger og frustrationer i de enkelte kontaktpunkter og er kommet med konkrete anbefalinger til at optimere kommunikation, servicetiltag, segmentering og kundemålinger i hvert enkelt kontaktpunkt.

- Loyalty Group er kommet med en uundværlig værktøjskasse og struktur for arbejdet med at kortlægge kundens livscyklus. De har fungeret som tovholdere under hele processen og har ageret strategisk sparringspartner og bidraget med centrale eksempler på "Best Practice", som vi kunne støtte os op ad, siger Dorthe Hietala.

Kunden i centrum for fremtidige indsatser

Unity Technologies arbejder nu på at implementere Loyalty Groups anbefalinger til kommunikationsflowet igennem hele kundens livscyklus.  Næste skridt i samarbejdet bliver at gennemføre periodiske kundemålinger og hændelsesbaserede målinger af kundeoplevelsen i de vigtigste kontaktpunkter. Kundeindsigten skal anvendes til at målrette nye tiltag og skabe en endnu tættere relation til kunderne.

- Loyalty Group har været kundens repræsentant i arbejdet med at optimere vores kommunikation. De har givet os overblik over, hvor vi skal foretage ændringer, og hvad vi skal være opmærksomme på for at styrke kundefastholdelsen og samtidig skabe mersalg. Vi har fået langt større fokus på at koordinere vores indsatser med kunden i centrum, slutter Dorthe Hietala.

Få mere af vide

Kontakt Loyalty Group på telefon 70252627 eller e-mail info@loyaltygroup.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at kortlægge kontaktpunkterne i kundens livscyklus og optimere kundefastholdelsen.  

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet