Call Me vinder Loyalty Award i BrancheIndex Mobil 2016

Branche Index _Mobil _RGB_finalLoyalty Groups BrancheIndex Mobil 2016 er foretaget blandt 2800 privatkunder hos de danske mobilselskaber. Undersøgelsen beskriver de danske mobilkunders loyalitet over for deres udbydere og giver samtidig overblik over privatkundernes vurdering af deres internetudbyder inden for områderne image, produktkvalitet, servicekvalitet og vurderet værdi for pengene.

I BrancheIndex Mobil 2016 undersøges de danske mobiludbyderes kundeloyalitet og undersøgelsen kortlægger forskelle mellem de respektive spillere på det danske mobilmarked. Undersøgelsen benytter Net Promoter Score som et mål for kundernes anbefalingsvillighed og NPS-målet kan derved også benyttes til at tegne et billede af og sammenligne de enkelte selskabers kundeloyalitet. Ser man på Net Promoter Scoren (NPS; figur 1) som et mål for selskabernes kundeloyalitet, er det alene de 4 selskaber Call Me (NPS: 19), Telmore (NPS: 14), OiSTER (NPS: 7) og CBB Mobil (NPS: 5) som formår positive NPS resultater. Den lave gennemsnitlige NPS (Total: -15) bliver derved hovedsagligt et resultat af lave NPS-målinger blandt de 4 selskaber YouSee Mobil (NPS: -24), Telia Mobil (NPS: -28), Telenor (NPS: -33) og TDC Mobil (NPS: -39).

Branche Index -Mobil-NetPromoterScore_2016

Figur 1: Net Promoter Score for de enkelte mobilselskaber (Andelen af besvarelser 9-10 fratrukket andelen af besvarelser 0-6 i spørgsmålet "Vil du anbefale [mobilselskab] til familie, venner eller bekendte/kollegaer, hvis muligheden byder sig?" (Skala 0-10))

Call Me fortsætter satsning

Årets BrancheIndex Mobil undersøgelse har også skabt indsigt i privatkundernes vurdering af deres mobilselskab inden for områderne image, produkt- og servicekvalitet, samt opfattet værdi for pengene (figur 2). Call Me formår at toppe på både Image (indeks 77) og Servicekvalitet (indeks 80), men må tage til takke med en 2. og 3. plads inden for hhv. produktkvalitet og værdi for pengene.

Områder PNG

Figur 2:  Med læseretningen: Image (gns: 68), Produktkvalitet (gns: 76), Servicekvalitet (gns: 75) og Værdi for pengene (gns: 73) (Indeks 0-100, baseret på vægtede besvarelser af spørgsmål inden for hvert område)

- Det er interessant at Call Me formår at indtage den højeste placering i Net Promoter Score målingen samtidig med, at selskabet ikke formår samme høje placering inden for områderne produktkvalitet og værdi for pengene. Relativt til meget af konkurrencen virker det til, at Call Me formår at opbygge deres høje grad af anbefalingsvillighed og kundeloyalitet gennem et stærkt fokus på deres image samtidig med at selskabet formår at frigøre sig fra branchens ellers dominerende fokus på pris og produkt. En sådan forklaring kan være realistisk, hvis man samtidig inddrager Call Mes store fokus på deres værdibaserede markedsføringskampagne "Tal ordentligt". Netop dette fokus virker til at tillade Call Me en unik tilgang til arbejdet med at styrke selskabets kundeloyalitet - en tilgang som samtidig ser ud til at bryde med de gængse fremgangsmåder i en ellers meget homogen branche, siger Mikkel Korntved, direktør og seniorrådgiver i Loyalty Group.

 

Få mere information om BrancheIndex Undersøgelsen

Kontakt researchchef Lars Jepsen på e-mail lj@loyaltygroup.dk eller telefon 7025 2627, hvis du vil vide mere om BrancheIndex undersøgelserne.

Læs mere om BrancheIndex og download produktblad

 

Artikler

Hent inspiration i
vores artikelarkiv.

 

Research

Læs om vores egne undersøgelser.

 

LoyaltyNews

Få inspiration til
øget kundeloyalitet