Vores arbejdsproces

Samarbejdet med os starter naturligvis med en dialog om netop din virksomheds udfordringer, målsætninger og behov. Vi anbefaler, at du tager os med på råd så tidligt i processen som muligt og lader os være med til at definere rammerne for dit kundeorienteringsprojekt. Vores arbejdsmetode består af fem trin, som skal sikre, at du får omsat viden om dine kunder til konkret handling og værdi for virksomheden.

 Arbejdsproces -audit

 

Audit

 • Afdække virksomhedens nuværende situation
 • Afdække projektets økonomiske potentiale og konsekvenser
 • Sikre ledelsens forståelse, interesse og støtte

 Arbejdsproces -afklaring

 

Afklaring

 • Identificere relevante organisatoriske processer
 • Afdække organisationens vidensbehov
 • Fastlægge kilder til at skabe nødvendig indsigt

 Arbejdsproces -indsigt

 

Indsigt

 • Aktivere kilder til indsigt
 • Opsamle relevant viden
 • Strukturere og klargøre viden

 Arbejdsproces -tolkning

 

Tolkning

 • Identificere mønstre og tendenser i vidensgrundlaget
 • Tolke indsamlet viden ud fra et forretningsmæssigt perspektiv
 • Identificere og prioritere projekter

 Arbejdsproces -implementering

 

Implementering

 • Etablere projektledelsesforum
 • Briefe og aktivere eksterne samarbejdspartnere
 • Iværksætte og følge op på fastlagte projekter

 

Dine udfordringer

Læs om de udfordringer, vi kan hjælpe med.

 

Vores løsninger

Få overblik over vores løsninger.

 

Kundecases

Se vores kundecases og udtalelser.